GenelVeri Depolama

Şirketler Veri Depolama Altyapısını Oluştururken Nasıl Bir Strateji İzlemeli?

Veri depolama sistemlerinde trend, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri karşılayabilen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Bu teknolojilerde, aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek farklı protokoller aracılığıyla erişilebilirliği, güvenliği, iş sürekliliği, düzenli arşivlenmesi ve yedeklenmesi sağlanmaktadır. SSD disklerin maliyetlerinin düşmesi ile birlikte özellikle yüksek performans ihtiyacı olan database ve VDI ortamları için, SSD disk

GenelVeri Depolama

Firmalar için Veri Depolama ve İş Sürekliliğinin Önemi Nedir ?

“Yaşayan kurumların operasyonel süreçlerinin hızlı bir şekilde dijitalleştiği günümüz dünyasında kurumsal veri, işletmeler için en değerli bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bu teknolojik dönüşüm ile birlikte, kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından verinin depolanması, yedeklenmesi, anlamlandırılması ve erişiminin sürekliliği kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Her kurum, stratejisini sahip olduğu ya da işlettiği sermayeye göre belirlemektedir.