Veri Depolama

Yeni Nesil Veri Depolama Çözümleri ile Geleneksel Çözümlere Karşılık Olarak Kurumlara Sunulan Faydalar

Ekonominin yeniçağı olarak tanımlanan “Dijital Ekonomi”de yerini almak ya da güçlendirmek isteyen işletmeler dijital dönüşüm stratejilerini planlayarak düğmeye bastılar. Bu dönüşüm yolculuğunda iş birimlerinin BT’yi kullanım şekillerinde reformsal nitelikte değişiklikler meydana gelirken, BT ekipleri içinde altyapı operasyon modelinde önemli kültürel değişiklikler yaşanmakta. Kurumlar bu yeni dönemde altyapı yatırımlarını yaparken küresel ve yerel ekonominin içinde bulduğu

SanallaştırmaVeri Depolama

Veri Depolama Endüstrisi Değişiyor. Dönüşüme Hazırlanın!

Hepinizin bildiği üzere kurumsal veri depolama endüstrisi önemli bir dönüşüm süreci içerisinde. Teknolojik anlamda sunulan yeniliklerin daha önce gördüğümüz geleneksel gelişim süreçlerine benzemediğini söylemek hiçte yanlış olmayacak. Bu yeni dönem, veri depolama kullanım şekillerini ve yaklaşımları değiştirecek önemli yapısal gelişmeleri beraberinde getirmekte. Bu değişimin ana nedenini üç ana başlıkta toplayarak tanımlayalım. “Commodity Economics” olarak da

Veri Depolama

Flash İçin Optimize Edilmiş Yeni Nesil Veri Depolama: HP 3PAR StoreServ 8000

FLASH (Solid State Disk), özellikle veri depolama endüstrisinin önemli bir parçası olarak hızla büyümeye devam ediyor. Bugün, birçok BT yöneticisi daha hızlı ve çevik bir altyapı için sundukları servisleri mekanik disklerden “All Flash” diye isimlendirilen ve tümü SSD disklerden oluşan depolama sistemlerine ya da SSD/mekanik disklerin birlikte kullanımını destekleyen “Hybrid” depolama sistemlerine taşımanın planlarını yapıyor.

GenelVeri Depolama

Şirketler Veri Depolama Altyapısını Oluştururken Nasıl Bir Strateji İzlemeli?

Veri depolama sistemlerinde trend, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri karşılayabilen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Bu teknolojilerde, aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek farklı protokoller aracılığıyla erişilebilirliği, güvenliği, iş sürekliliği, düzenli arşivlenmesi ve yedeklenmesi sağlanmaktadır. SSD disklerin maliyetlerinin düşmesi ile birlikte özellikle yüksek performans ihtiyacı olan database ve VDI ortamları için, SSD disk

GenelVeri Depolama

Firmalar için Veri Depolama ve İş Sürekliliğinin Önemi Nedir ?

“Yaşayan kurumların operasyonel süreçlerinin hızlı bir şekilde dijitalleştiği günümüz dünyasında kurumsal veri, işletmeler için en değerli bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bu teknolojik dönüşüm ile birlikte, kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından verinin depolanması, yedeklenmesi, anlamlandırılması ve erişiminin sürekliliği kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Her kurum, stratejisini sahip olduğu ya da işlettiği sermayeye göre belirlemektedir.