“Yaşayan kurumların operasyonel süreçlerinin hızlı bir şekilde dijitalleştiği günümüz dünyasında kurumsal veri, işletmeler için en değerli bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bu teknolojik dönüşüm ile birlikte, kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından verinin depolanması, yedeklenmesi, anlamlandırılması ve erişiminin sürekliliği kurumlar için stratejik bir öneme sahiptir.

Her kurum, stratejisini sahip olduğu ya da işlettiği sermayeye göre belirlemektedir. Küçük ölçekte kurumlar için veri depolama ve iş sürekliliği, tek bir sunucu üzerindeki yedekli donanımlardan oluşabileceği gibi orta ve büyük ölçekli firmalar için kurumsal verinin aynı lokasyon içerisindeki veri merkezlerinde sıfır veri kaybı ile birebir yedeklenmesi ya da farklı bir lokasyon da bulunan veri merkezine kabul edilebilir veri kaybı ile gönderilmesinden oluşabilir.

Ayrıca verinin depolanması ve iş sürekliliğinin sağlanmasında bahsettiğimiz klasik veri merkezi yaklaşımının dışında bulut bilişimin gündeme gelmesiyle kurumlar, BT altyapılarını ve verilerini yeniden gözden geçirmek suretiyle teknolojik değişim ve gelişim için düğmeye bastılar. Bulut bilişim çözümleri kurumsal verinin yüksek standartlı veri merkezlerinde depolanmasını, her yerden ve istenilen her anda kesintisiz şekilde erişilmesini mümkün kılmaktadır. Bugün bölgemizde veri güvenliği ile ilgili endişeler bulunsa da, önümüzdeki dönemde yapılacak geliştirmeler ve iyileştirmeler ile birlikte dikkatler kısa süre içerisinde bu teknolojiler üzerine toplanacak ve ilk aşamada BT ihtiyaçları için yeterli yatırımı yapamayan, kısıtlı bütçelere sahip işletmeler tarafından tercih edilen platfomlar haline dönüşecektir. Bulut bilişim teknolojilerinin yıllardır süregelen veri depolama ve iş sürekliliğine yeni bir yaklaşım ve soluk getireceğini söylemek hiçte yanlış olmayacaktır.

Veri depolama sistemlerinde ise trend, özellikle sanallaştırma platformlarının geleneksel kaynak kullanım alışkanlıklarını değiştirmesiyle birlikte, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri karşılayabilen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Kurumlar veri depolama ve iş sürekliliği altyapısını oluştururken ya da geliştirirken, değişen BT ihtiyaçlarına bugün ve gelecekte cevap verebilen, ölçeklenebilir, operasyonel iş yükünü azaltan ve yönetimi kolaylaştıran, bilginin yaşam döngüsü yönetimini ve kesintisiz geri dönüşümünü sağlayabilen depolama ve iş sürekliliği çözümlerine yönelmelidir; çünkü yakın gelecekte işletmelerin başarısı, kurumsal veriye yaklaşım biçimleri ile ölçümlenecektir.

Türkiye’de BT’ ye ayrılan bütçelerin ve yapılan yatırımların henüz yeterli seviyeye ulaşmamış olması, veri depolama ve iş sürekliliği alanındaki yeni teknolojilerin konumlandırılma sürecini uzatırken, verinin her geçen gün öneminin artması da yapılacak yatırımları kaçınılmaz kılmaktadır. Dünyada bu çözümlerinin hızla gelişmesi ve referansların çoğalması, Türkiye’de ki bilgi teknolojileri alanındaki bilincin artmasına, bu alana yönelik daha fazla yatırım yapılmasına imkan sağlayacaktır.”

BT Günlüğü \ Haziran Sayısı için tarafımdan yazılmıştır.