Veri depolama sistemlerinde trend, değişen iş yüklerini ve farklılaşan gereksinimleri karşılayabilen esnek mimarilere doğru yönelmektedir. Bu teknolojilerde, aynı sistem üzerinde bütün kurumun verisi konsolide edilerek farklı protokoller aracılığıyla erişilebilirliği, güvenliği, iş sürekliliği, düzenli arşivlenmesi ve yedeklenmesi sağlanmaktadır. SSD disklerin maliyetlerinin düşmesi ile birlikte özellikle yüksek performans ihtiyacı olan database ve VDI ortamları için, SSD disk için optimize edilmiş veri depolama sistemleride müşteriler tarafından tercih edilmekte ve bu mimariye sahip ürünler pazarda hızla gelişmektedir.

Kurumlar veri depolama altyapısını oluştururken veya geliştirirken, değişen IT ihtiyaçlarına bugün ve gelecekte cevap verebilen, ölçeklenebilir, operasyonel iş yükünü azaltan ve yönetimi kolaylaştıran, bilginin yaşam döngüsü yönetimini ve kesintisiz geri dönüşümünü sağlayabilen birleşik depolama teknolojisi çözümlerine yönelmelidirler.

 Kurumlar bu stratejileri harekete geçirirken nerelerde yetersiz kalmaktadırlar?

Günümüzde; şirketlerin, ihtiyaçlarını doğru analiz edemeyişi, bunun paralelinde kısıtlı ya da yanlış oluşturulmuş IT bütçeleri ve marka bağımlılığı gibi nedenler doğru yatırım kararlarının alınmasına engel teşkil etmektedir. Veri depolama sistemleri, kurumsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından önemli bir role sahiptir. Firmalar bu konuda düşük maliyetli ve kapasite odaklı klasik yaklaşımı bir kenara bırakarak, performans ve büyüme ihtiyaçlarını belirleyip doğru bütçeler oluşturarak ve gerekirse bu konuda danışmanlık alarak yatırım ve çözüm kararı vermelidirler.

Sanallaştırma çözümleri kurumlara nasıl bir fayda sağlıyor? Türkiye’deki kurumlar bu faydanın farkında mı?

Sanallaştırma çözümleri, çeşitli ihtiyaçlar karşısında hızlı cevap verebilme avantajının yanında kolay ve merkezi yönetilebilirlik, yüksek veri güvenliği ve esneklik sağlamaktadır. Çok fazla önemsenmese de bilgi işlem merkezleri için ciddi miktarlarda elektrik harcamaları yapılmakta ve sanallaştırma ile birlikte hem enerji tasarrufu hem de yer tasarrufu sağlanmaktadır. Konsolidasyon sonucunda fiziksel sunucu sayısının azalması ile daha çevreci bir veri merkezi ve sunucu ortamı oluşmaktadır.

Ülkemizde, sanallaştırma teknolojisinin sunduğu avantajlardan derinlemesine yararlanan geniş bir kitle olmasına rağmen, bu teknolojilerin sağladığı faydalardan hala haberdar olmayan kurumlar da mevcut. Sanallaştırma çözümleri için yapılacak yatırımlar bu kurumlar tarafından ekstra maliyet gibi görülse de, yapılan yatırımların kısa bir süre de kazanca dönüştüğü bir gerçektir. Hızla gelişen sanal ortam çözümlerinin yanı sıra bulut bilişimin de gündeme gelmesi ile ülkemizdeki sanallaştırma çözümlerindeki farkındalık giderek artmaktadır.

Türkiye veri depolama ve sanallaştırma pazarının gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye’de IT’ye ayrılan bütçelerin ve yapılan yatırımların henüz yeterli seviyeye ulaşmamış olması, veri depolama ve sanallaştırma alanındaki yeni teknolojileri konumlandırma sürecini uzatmaktadır. Veriye erişen kullanıcı sayısının her geçen gün artması, verinin hızla büyümesine neden olurken, veri depolama ve sanallaştırma alanında yapılacak yatırımları da kaçınılmaz kılmaktadır. Dünyada sanallaştırma çözümlerinin hızla gelişmesi ve referansların çoğalması,Türkiye’de ki bilgi teknolojileri alanındaki bilincin artmasına, bu alana yönelik daha fazla yatırım yapılmasına ve böylece de pazarın gelişmesine imkan sağlayacaktır.

Bulut bilişim, bu teknolojilerin kullanımının yaygınlaşmasında nasıl bir etken haline geldi?

Bulut bilişimin gündeme gelmesiyle birlikte kurumlar, BT altyapılarını yeniden gözden geçirmek suretiyle teknolojik değişim ve gelişim için düğmeye bastılar. Böyle bir sürecin içerisinde, IT ihtiyaçları için yeterli yatırımı yapamayan, kısıtlı bütçelere sahip işletmeler için çözümler sunmak isteyen servis sağlayıcılar, altyapılarının tümünü sanallaştırma ve veri depolama sistemleri üzerine kurarak, söz konusu bu teknolojileri ön plana çıkarttı. Teknolojiye yatırım yapabilen kurumlar ise yapılarını sanallaştırma ve veri depolama platformları üzerine taşıyarak, farkındalığı arttırdılar. Özetle; dikkatlerin bu teknolojiler üzerine çekilmesinde bulut bilişimin yadsınamaz bir paya sahip olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

BT Haber için tarafımdan yazılmıştır.