vSphere vMotion, 6.0 versiyonu ile birlikte kazandığı verimlilik ve performans gelişmeleri sayesinde sanal makinelerin canlı olarak taşınmasında veri merkezi sınırlarını zorluyor. Bir önceki sürümde bulunan limitler ortadan kaldırılarak, sanal makineleri neredeyse hayal edebileceğimiz her noktaya artık kesintisiz şekilde taşıyabilmek mümkün.

Sanal veri merkezinde birden fazla vNetwork, vCluster yöneten ya da farklı lokasyonlara veri merkezlerini genişleten müşteri ortamları için;

  • Cross vSwitch vMotion
  • Cross vCenter vMotion
  • Long Distance vMotion

Özellikleriyle ideal çözümler sunmaktadır. Hiç kuşkusuz ki vMotion, VMware yöneticilerinin en sevdiği özelliklerin başında geliyordu ve yeni sürümde duyurulan bu yenilikler ile daha da vazgeçilmez olacağı yadsınamaz bir gerçek.

Cross vSwitch vMotion, sanal makinelerin farklı virtual switch’ler arasında kesintisiz şekilde taşınmasına olanak sağlamaktadır. vSphere 5.5’de vMotion, tek virtual distributed switch (vDS) ya da  virtual standart siwtch’ler arasında (vSS to VSS) yapılabilirken, yeni versiyon ile bu kısıtlama kaldırılarak, aşağıda belirtilen vSwitch’ler arası vMotion desteklenir hale gedi.

  • vSS to vSS
  • vSS to vDS
  • vDS to vDS

Dikkat edilmesi gereken detaylardan biri, vDS to VSS vMotion’ın henüz desteğinin olmayışı. Ortam gereksinimi olarak kaynak ve hedef port gruplar aynı Layer2 network’ünde olması gerekmektedir. Özellikle veri merkezi taşıma/yenileme projelerinde, kesintisiz şekilde ayrı vDS’ler arasında taşımaya olanak sağlarak, operasyon yükünü önemli derecede düşürecektir.

1

Cross vCenter vMotion, sanal makinelerin farklı vSwitch’ler arasında taşınabilmesi özelliği temel alınarak, farklı vCenter’lar arasında da vMotion desteği yeni versiyonla birlikte duyuruldu. vSphere 6.0 vMotion ile Compute, Storage, Network ve vCenter’lar arasında ortak veri depolama sistemi gereksinimi olmaksızın kesintisi şekilde iş yüklerini taşıyabilmek mümkün hale geldi.

2

Cross vCenter vMotion yapabilmek için gereksinimler aşağıdaki gibidir;

  • Minimum vCenter 6.0,
  • Aynı SSO Domain (API kullanarak farklı SSO domainler kullanılabilir),
  • Her vMotion operasyonu için 250 Mbps bant genişliği,
  • VM port gruplarında L2 network bağlantısı.

Long Distance vMotion, Cross vCenter vMotion özellikliğinin farklı ve uzak lokasyonlar arasında kullanılabilmesidir. Planlı veri merkesi kesintileri ya da aktif-aktif kullanılan iki veri merkezinin dengeli şekilde çalışabilmesi için kullnılabilecek önemli yeniliklerin arasında yer almaktadır. Hepinizin tahmin edeceği üzere buradaki en önemli konu site’lar arasındaki bağlantı ve network dizaynı. Bağlantı olarak yine minimum 250Mbps bir bant genişliği önerilirken, hedef ve kaynak site’lar arasındaki latency’nin maksimum 100ms olması beklenmektedir. IP adres değilimi yapılmadığı için site’ların aynı Layer 2 network’ünde olması gerekliliğide dikkat edilmesi gereken önemli konulardan bir tanesi.

4

Son olarak yeni versiyon da dedike network stack’leri üzerinden vMotion, NFC, VM ve vMotion network’leri tanımlanabiliyor. Bir önceki versiyonda tüm operasyonlar tek bir network stack üzerinden gerçekleşiyordu ve paylaşımlı bir hattın tüm operasyonlar için birlikte kullanılması bazı zorulukları beraberinde getiriyordu. Özellikle vMotion için ayrı bir network stack’in tanımlanabilmesi performansı oldukça arttıracaktır. Bu tanımlama dedike Layer 3 bir network üzerinden de yapılabilmektedir.